Monthly Archives: April 2016

  • Perkenalkan Geografi Kepada Anak Sejak Dini

    Perkenalkan Geografi Kepada Anak Sejak Dini

    Foto : Perkenalkan Geografi Kepada Anak Sejak Dini Ilmu geografi merupakan suatu ilmu yang sangat dekat dengan manusia walaupun kadangkala keberadaannya tidak disadari. Mempelajari ilmu geografi itu identik dengan bagaimana kita dapat berfikir secara keruangan (spasial) atau spatial thinking. ...

    Continue Reading...